Hvor vans­ke­lig kan det va­ere?

Det nors­ke stor­sam­fun­net over­ser sa­misk kul­tur. Det er en skam.

Dagbladet - - LEDER -

Grunn­lagt 1869 av Hag­bard Ema­nu­el Ber­ner

– Jeg be­gyn­te å job­be med mine rein­ho­der som et de­spe­rat skrik, sa kunst­ner Ma­ret An­ne Sa­ra un­der Kul­tur­rå­dets års­kon­fe­ran­se. FOTO: THOMAS RASMUS SKAUG

VREDE:

«Uav­hen­gig og riks­dek­ken­de venstre­or­gan for fri­sin­net og fram­skritts­venn­lig po­li­tikk i na­sjo­nalt, so­si­alt og øko­no­misk hen­se­en­de.»

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.