Po­liti­menn fjer­net navn fra post­kas­se og skaf­fet alarm etter ko­mi­ker Kris­ti­an Va­lens Face­bo­ok­post.

Dagbladet - - NYHET - Tekst: MARI SAND MALM msm@dag­bla­det.no

K

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.