JUBEL FOR FREDRIKSTAD OG «BP»

Dagbladet - - SPORT -

Vi­kar­tre­ner Bjørn Pet­ter Inge­bret­sen (BP) le­det Fredrikstad opp på kva­lik­plas­sen i 1. di­vi­sjon med 3-0 over Sand­nes Ulf. Før kam­pen had­de klub­ben tapt fem stra­ke kam­per og lå un­der stre­ken. Tak­ket va­ere sei­e­ren var det i ste­det El­ve­rum som ryk­ket ned etter tap mot Mjøn­da­len.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.