«BRUDDLINJER»

Dagbladet - - SIGNALER - CATHRINE KRØGER

Sa­evareid er et skrive­ta­lent uten­om det van­li­ge. «Bruddlinjer» er mer en prosa­ly­risk skild­ring over våre ek­sis­tens­be­tin­gel­ser, enn en ro­man med en for­lø­sen­de av­slut­ning. Den har li­ke­vel et eget driv som ska­per spen­ning og ba­erer hand­lin­gen. Boka er lan­sert som ung­doms­ro­man. Fa­ren er at sjan­ger­be­skri­vel­sen ute­luk­ker eld­re le­se­re. Det bur­de den ikke.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.