OSLO GODKJENTE FORNEBUBANEN

Dagbladet - - NYHET -

By­rå­det i Oslo har god­kjent re­gu­le­rings­pla­nen for den nye Fornebubanen. Må­let er at mil­li­ard­pro­sjek­tet skal va­ere fer­dig i 2024. – Jeg er glad for at by­rå­det en­de­lig leg­ger fram re­gu­le­rings­ar­bei­det, sier le­der av sam­ferd­sels­ko­mi­te­en Ei­rik Lae Sol­berg (H).

Den nye Fornebubanen, som skal gå fra Ma­jor­stu­en til Forne­bu i Bae­rum, na­er­mer seg et en­de­lig po­li­tisk klar­sig­nal. Bae­rum kom­mu­ne godkjente sin del av re­gu­le­rings­pla­nen al­le­re­de i 2015.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.