TO NORD­MENN PÅ PALLEN

Dagbladet - - SPORT -

Hå­vard Holme­fjord Lorent­zen kom på tredje­plass på 1000 me­ter i går med sin ras­kes­te tid noen­sin­ne.

På fre­dag vant Fa­na-lø­pe­ren 500 me­ter.

– Må­let var å va­ere inn­om pallen den­ne hel­gen, så det er over all for­vent­ning å få en sei­er og en tredje­plass, sa Lorent­zen til NRK.

Sver­re Lun­de Pe­der­sen kom på tredje­plass på 5000 me­ter.

– Jeg er vel­dig godt for­nøyd. Det er godt å få det til, for jeg had­de man­ge dår­li­ge opp­le­vel­ser på 5000 me­ter i fjor, sa Pe­der­sen. - Jeg er stolt av å kun­ne an­non­se­re at jeg har blitt fot­ball­agent. Jeg har va­ert på beg­ge si­der av bor­det og ser fram til å kun­ne hjel­pe spil­le­re med å nå de­res po­ten­si­al og gi de råd gjen­nom kar­rie­ren, skrev John Ar­ne Ri­i­se på Insta­gram.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.