3RW LA­GER MINNESTED

Dagbladet - - SIGNALER -

Det ber­gens­ke ar­ki­tekt­kon­to­ret 3RW er valgt av Stats­bygg til å ut­for­me det mid­ler­ti­di­ge minne­ste­det i Re­gje­rings­kvar­ta­let. Det skal lig­ge ved Jo­han Ny­gaards­volds plass, og vil i stor grad bli på­vir­ket av an­leggs­ar­bei­det de nes­te åre­ne. 3RW lag­de også minne­ste­det på selve Utøya.

FOTO: AU­DUN BRAASTAD / NTB SCANPIX

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.