TRE­ÅRING KNIVDREPT– FAR PÅ­GRE­PET

Dagbladet - - NYHET -

En tre­åring døde etter å ha blitt kniv­stuk­ket på en leke­plass i Borgå, fem mil nord for Hel­sing­fors i Fin­land i går mor­ges. Bar­nets far er på­gre­pet, mis­tenkt for å stå bak. Bar­net ble fløy­et med luft­am­bu­lan­se til syke­hus, men li­vet sto ikke til å red­de. Fle­re per­soner var vit­ne til hen­del­sen.

Den mis­tenk­te gjer­nings­man­nen gjor­de stor mot­stand, men ble til slutt over­man­net. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.