KRAF­TIG JORD­SKJELV I IRAN OG IRAK

Dagbladet - - NYHET -

Over 330 men­nes­ker er døde etter jord­skjelv med styr­ke 7,3, nord i Iran og Irak søn­dag kveld. Men tal­let fryk­tes å sti­ge mens red­nings­mann­ska­per sø­ker gjen­nom rui­ne­ne av sam­men­ras­te hus. Iføl­ge stat­lig iransk TV er rundt 3950 per­soner skadd.

– Det er fort­satt men­nes­ker be­gra­vet i rui­ne­ne. Vi hå­per døds­tal­let og an­tall skad­de ikke vil sti­ge alt­for mye, sier vise­gu­ver­nør Mo­j­ta­ba Nik­ker­dar i Ker­mans­hah. Han opp­ly­ser at det job­bes med å set­te opp nød­hjelps­lei­re i om­rå­det. (NTB)

SORG: Skjel­vet gikk hardt ut over det nord-vest­li­ge Iran, som her i Sar­pol Za­hab.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.