NYER

Dagbladet - - SIGNALER -

skatt.

En av år­sa­ke­ne til det øko­no­mis­ke uføret var usun­ne va­ner. Han slet med av­hen­gig­het av både ko­kain og he­roin, men det var det dag­li­ge for­bru­ket av opp­til fire pak­ker si­ga­ret­ter som til slutt tok knek­ken på ham.

«Gud har hen­tet ham for å høre ham syn­ge», sa en ro­ma­ni som jobbet på syke­hu­set i Bar­ce­lo­na der han til slutt døde 2. juli 1992, bare 42 år gam­mel. Bor­ger­mes­te­ren er­k­la­er­te at det skul­le flag­ges på halv stang i tre da­ger, og det var tenden­ser til opp­tøy­er da hund­re tu­sen afi­ci­o­na­dos fyl­te ga­te­ne i sorg. Fla­men­co­en var li­vet hans, men den skyl­der ham sitt eget.

FOTO: NTB SCANPIX

STJER­NE I 1977: Ca­marón de la Is­la røyk­te opp­til 80 si­ga­ret­ter om da­gen. Han døde av lunge­kreft 42 år gam­mel.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.