PO­IS­SON TRAFF TRE SEKS HOP­PE­RE TIL VC-ÅP­NIN­GEN

Dagbladet - - SPORT -

Al­pi­nis­ten Da­vid Po­is­son, som ny­lig om­kom i en tre­nings­ulyk­ke i Ca­na­da, traff et tre etter å ha sust gjen­nom sik­ker­hets­net­tet, opp­ly­ser Frank­ri­kes ski­for­bund. Po­is­son had­de selv mis­tet sin kreft­syke far bare to uker før han døde. (NTB) Da­ni­el-André Tan­de, Hal­vor Gra­ne­rud, Andreas Stjer­nen, Jo­hann For­fang, Ro­bert Jo­hans­son og An­ders Fanne­mel får sjan­sen i ver­dens­cup­åp­nin­gen i hopp til hel­ga. La­get ble pre­sen­tert av lands­lags­sjef Alex­an­der Stöckl i går. – Nå er vi kla­re. Det luk­ter vin­ter, gut­ta er sult­ne, og vi gle­der oss, sier Stöckl. – Det blir som all­tid vel­dig spen­nen­de å se hvor­dan vi kom­mer i gang. Jeg fø­ler i hvert fall at la­get be­står av de seks bes­te ut­øver­ne vi har for øye­blik­ket. Og så får vi se hvor­dan det har gått når vi er fer­di­ge med hel­gen, leg­ger øster­ri­ke­ren til. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.