Tex Wil­ler fort­set­ter

Dagbladet - - SIGNALER -

TEGNESERIE:

Den­ne spal­ten kom for et par uker si­den i ska­de for å brin­ge no­en feil­opp­lys­nin­ger som har vakt sjokk og vill­rede blant de man­ge, nors­ke til­hen­ger­ne av den ita­li­ensk­pro­du­ser­te western­hel­ten Tex Wil­ler, utvil­somt det na­er­mes­te Sør-Euro­pa kom­mer Mor­gan Ka­ne. Hans even­tyr er like talløse som de hans nors­ke kol­le­ga kan skil­te med.

Bok­se­ri­en Tex Wil­ler kro­no­lo­gisk av­slut­tes ikke med num­mer 41, «Pro­teus!», som ny­lig er ut­gitt. Den fort­set­ter «i uover­skue­lig fram­tid», får vi be­skjed om hos ut­gi­ve­ren Eg­mont. Så alle opp­skrem­te fans: Pust let­tet ut.

Det er også en gle­de å kun­ne for­tel­le at et nytt Tex Wil­ler Al­bu­mer ute den­ne uka. «Fron­te­ra!» er skre­vet av Mauro Bo­sel­li og teg­net med røff ele­gan­se av den glim­ren­de Ma­rio Al­ber­ti. Sa­er­lig er jeg im­po­nert over Al­ber­tis man­ge natt­sce­ner i den­ne her­li­ge se­ri­en, fylt av hevn, død og kja­er­lig­het. Ekte va­rer. Spag­het­tiwestern al den­te.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.