END­TE NEST SIST

Dagbladet - - SPORT -

Hed­vig Wes­sel nyt­tet sin sis­te sjan­se og tok seg til OL-fi­na­le i kule­kjø­ring i går, men der end­te hun nest sist. Frans­ke Per­ri­ne Laf­font vant. Laf­font av­gjor­de en spen­nen­de du­ell med ca­na­dis­ke Jus­ti­ne Du­four-La­poin­te i sin fa­vør. Laf­font fikk 78,65 po­eng i tred­je og sis­te fi­nale­om­gang mot Du­four-La­poin­tes 78,56. Bron­sen gikk til Ju­lia Ga­ly­sje­va fra Ka­sakh­stan. (NTB) To tu­sen­de­ler. Det var alt som skil­te Sver­re Lun­de Pe­der­sen fra en sølv­me­dal­je un­der gårs­da­gens 5000 me­ter skøy­ter i Py­e­ong­chang. Li­ke­vel ble det en bronse­me­dal­je på Lun­de Pe­der­sen, som var 1.85 se­kun­der bak Sven Kra­mer som tok gul­let. Ted-Jan Bloe­men tok sølv.

– Det er ube­skri­ve­lig stort, sier Lun­der Pe­der­sen om det som han be­skri­ver som kar­rie­rens størs­te øye­blikk.

Han me­ner det er et godt ut­gangs­punkt for res­ten av OL.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.