– ER EN HELT AN­NEN PER­SON NÅ

Dagbladet - - SPORT -

Ni­na Ha­ver-Lø­seth (28).

Ni­na Ha­ver-Lø­seth har en helt an­nen ro med seg inn i år enn hun had­de for fire år si­den i Sot­sji.

– Jeg har la­ert at for­be­re­del­se­ne har vel­dig mye å si. Det å kun­ne ha troa på den for­be­re­del­sen man gjør. For­be­re­del­sen før Sot­sji var vel­dig lite op­ti­mal, for­kla­rer hun.

– Jeg er en helt an­nen per­son både som idretts­ut­øver og privat. Jeg er blitt mer vok­sen, og jeg grei­er å gå ras­ke­re vi­de­re hvis ting ikke går som plan­lagt, sier hun til Dag­bla­det.

Lø­seths form­pil har bare pekt en vei ut­over i se­son­gen. På de sis­te tre ren­ne­ne har hun blitt num­mer tret­ten, fem og i OLs ge­ne­ral­prø­ve vant pa­ral­lell­sla­lå­men i Stockholm

– Jeg har hatt en trå start på se­son­gen i år, men sam­ti­dig tror jeg at det kom­mer til å slå po­si­tivt ut med tan­ke på OL. – Kan vi ikke si det? Uplan­lagt plan? sier Lø­seth og fli­rer.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.