BLE KUTTET FRA «STAR WARS»

Dagbladet - - SIGNALER -

Prins Wil­liam og prins Har­ry var for høye.

De to bri­tis­ke prin­se­ne Wil­liam og Har­ry var med un­der inn­spil­lin­gen av «Star Wars: The Last Je­di», skrev Dag­bla­det da fil­men kom i de­sem­ber.

Beg­ge spil­te storm­tro­opers, bakke­styr­ke­ne til det onde Im­pe­ri­ets enor­me kloneha­er.

Men nå er det kjent at sce­nen som prin­se­ne spil­te inn ble kuttet fra den en­de­li­ge fil­men, skri­ver bri­tis­ke The Te­le­graph.

Grun­nen skal rett og slett va­ere at de to prin­se­ne er for høye. Prins Wil­liam er 188 centi­me­ter høy, mens lille­bror prins Har­ry må­ler drøye 185 centi­me­ter.

Det gikk ikke, iføl­ge en ano­nym kil­de som ut­ta­ler seg til The Mail on Sun­day:

– Storm­tro­opers må va­ere nøy­ak­tig 180 centi­me­ter høye. Da vi spil­te inn sce­nen, trod­de man nok at den skul­le bli med i den fer­di­ge fil­men. Men sce­nen fun­ket bare ikke, og den ble kuttet ut.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.