GRANSKER DRAP

Dagbladet - - NYHET -

43-årin­gen som er sik­tet for å ha drept sin mor, er va­re­tekts­fengs­let av Ber­gen ting­rett. Iføl­ge NRK var man­nen inn­lagt for noen uker si­den, og han skal ha bedt om ikke å bli skre­vet ut. – Ut fra det som er kom­met fram, un­der­sø­ker vi sa­ken in­ternt. Vi har ru­tine­mes­sig vars­let til­syns­myn­dig­he­te­ne, sier kom­mu­ni­ka­sjons­di­rek­tør Erik Vi­gan­der ved Hauke­land uni­ver­si­tets­sjuke­hus.

FOTO: NTB SCANPIX

DREPT I DEN­NE BLOKKA: Land­ås i Ber­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.