GULLVINNEREN SOM LA OPP I PROTEST

Dagbladet - - SPORT -

Bjørg Eva Jen­sen (57)

Bjørg Eva Jen­sen tok Nor­ges enes­te OL-gull i Lake Pla­cid i 1980, da hun vant 3000 me­ter på skøy­ter – 21 år gam­mel.

Det er også det enes­te gul­let på kvinne­si­den i skøy­ter for Nor­ge gjen­nom ti­de­ne.

Før OL-gul­let gikk hun ned over 10 kilo.

Jen­sen, som for tida har va­ert ak­tu­ell med Mes­ter­nes mes­ter, har åpent snak­ket om spise­for­styr­rel­se­ne hun slet med både un­der og etter kar­rie­ren. Til VG i 2005 sa hun: – Jeg har va­ert vel­dig pla­get både psy­kisk og fy­sisk i etter­tid. Det er in­gen tvil om at OL-gul­let har øde­lagt li­vet mitt.

Al­le­re­de fire år sei­ne­re, mens hun var på sitt bes­te, la hun opp i protest mot Øst-Tysk­land. Hun føl­te at hun kon­kur­rer­te mot en juk­sen­de over­makt:

– De ta­pet­ser­te pal­len fra 1981 til jeg la opp. Jeg had­de gått ut i media og for­talt om mine kla­re mis­tan­ker.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.