UENIGE OM SKYLD

Dagbladet - - SPORT -

PY­E­ONG­CHANG (Dag­bla­det): Ing­vild Flug­stad Øst­berg og pols­ke Jus­ty­na Kowalcsyk var uenige i skyl­da etter at beg­ge røk beg­ge ut av sam­me kvart­fi­nale­heat. Rett før opp­lø­pet hav­net duo­en i kluss ved en spor­veks­ling.

Og etter lø­pet fort­sat­te kran­ge­len. Der beg­ge var skuf­fet, og uenige om hvem som had­de skyld i si­tua­sjo­nen.

– Jeg tenk­te at hun fikk kom­me til meg, om det var noe hun vil­le si. Det var kan­skje for mye å be om, sier Øst­berg til Dag­bla­det.

Kowal­czyk var også skuf­fet. Og vil­le ha en unn­skyld­ning.

– Du så ak­ku­rat som meg hva som skjed­de. Jeg var bak Ing­vild, og hun hop­pet inn foran meg. Jeg øns­ker en unn­skyld­ning, sier Kowal­czyk.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.