QUEEN TIL NOR­GE

Dagbladet - - SIGNALER -

I fjor sat­te Queen og Adam Lam­bert sam­men et live­show for å mar­ke­re 40-års­ju­bi­leu­met for al­bu­met «News of the World» fra 1977. Etter 25 kon­ser­ter tar de en ny run­de, og spil­ler på Te­le­nor Are­na 17. juni. De del­te sce­ne førs­te gang un­der Ame­ri­can Idol-fi­na­len i 2009. Selv om Queen ald­ri blir det sam­me uten tid­li­ge­re vo­ka­list Fred­die Mercury, har show­et fått gode kri­tik­ker.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.