OPP­GANG I RADIOLYTTING FOR NRK

Dagbladet - - SIGNALER -

Den na­sjo­na­le dag­li­ge ra­dio­lyt­tin­ga falt med tre mi­nut­ter fra de­sem­ber til ja­nu­ar, men NRK had­de opp­gang. Mens 2017 var pre­get av til­bake­gang for NRK, tok lyt­tin­gen seg opp etter års­skif­tet, skri­ver Me­di­er24 og vi­ser til Me­die­til­sy­nets fers­ke sta­ti­stikk. An­de­len dag­lig lyt­ting økte fra 37,4 pro­sent i de­sem­ber 2017 til 38,9 pro­sent i ja­nu­ar for NRK, og lytte­ti­den økte fra 45 til 49 mi­nut­ter. P4 fikk en ned­gang fra 26,1 pro­sent til 20,6 pro­sent i ja­nu­ar. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.