Før og et­ter Wirko­la

Dagbladet - - SIGNALER -

BOK:

Nor­ge har al­le­re­de mar­kert seg på me­dal­je­fron­ten i hopp­bak­ken un­der årets OL i Py­e­ong­chang. Mer he­der kan det bli lør­dag, når hop­per­ne set­ter ut­for stor­bak­ken.

Hopp er et kon­kur­ran­se alle nors­ke små­gut­ter har et for­hold til. Jeg kjen­ner ennå angs­ten på top­pen av sti­la­set i 25 me­ters bak­ken Troll, der jeg sto og vrei meg og nøl­te i en evig­het før jeg lot det stå til og sat­te ut­for. Vid­un­der­lig. Når det først var gjort, ble det hop­ping hver dag, på tre­ski med Kan­da­har-bin­din­ger.

Drøm­men om å hop­pe på ski fikk na­e­ring av stjer­ne­ne. Ski­hop­per­ne var ster­ke per­son­lig­he­ter. Bil­de­ne av dem ble hengt på veg­gen. Det er en fryd å møte mange av dem igjen i den farge­rike boka «Før og et­ter Wirko­la - norsk hopp­sport fra 1940 til 1990» av Thor Go­taas, full av anek­do­ter om kjen­te og ukjen­te hop­pe­re.

Got­haas er en fa­bel­ak­tig folk­lo­rist, som gjen­nom sine bø­ker har be­vart fakta og min­ner om alt fra ta­te­re til fem­mils­lø­pe­re. Han går bak ku­lis­se­ne og skri­ver om men­nes­ke­ne. Boka er selv­sagt ny­de­lig il­lust­rert.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.