Var det noen som LO?

Dagsavisen Østfold - - Kommentar Leder -

«Tøm­me­ret må set­tes i ar­beid». Det er Lo-le­der Han­schris­ti­an Gab­ri­el­sen som tar til orde for det­te i en kro­nikk i Na­tio­nen.

Vi fryk­ter at til­ta­ket kan bli for­fer­de­lig dyrt. Tøm­mer­menn ar­bei­der helst tid­lig søn­dag mor­gen. Da på­lø­per både helge­skjerm­ing og hel­lig­dags­til­legg.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.