Bon­de­vik vs. Ro­nal­do?

Dagsavisen Østfold - - Kommentar -

– Det som er fel­les med KRF og Bra­sil, er at vi spil­ler med hjer­tet uten­på drak­ta, sa Krf-le­der Knut Arild Harei­de da han skul­le opp­sum­me­re året. KRF er som Bra­sils fot­ballands­lag, sier du?

Vi fore­slår en old­boys-kamp mel­lom det nors­ke lands­la­get fra 1998 og Bon­de­vik 1-re­gje­rin­gen. Kjør på, Af­ten­pos­ten!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.