Får kri­tikk

Dagsavisen Østfold - - Samfunn -

Øst po­liti­dis­trikt får kraf­tig kri­tikk av stats­ad­vo­ka­ten i en til­syns­rap­port, skri­ver NRK. Tal­le­ne på sa­ker som ikke blir fer­dig be­hand­let i tide øker sta­dig. Po­liti­mes­ter Ste­ven Has­sel­dal sier ligge­ti­den skal ned, og er opp­tatt av å be­hol­de flest mu­lig ju­ris­ter i po­li­ti­et. Han er over­be­vist om at tren­den vil snu.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.