Klatre­park

Dagsavisen Østfold - - Samfunn -

Lo­ka­le ini­tia­tiv­ta­ke­re øns­ker å byg­ge en Klatre­park med zi­pline og bade­park ved Van­sjø, mel­der Moss Avis. De øns­ker å plas­se­re den i Ne­spar­ken, tett på by­de­len. – Vi vil ta i bruk den de­len av par­ken som folk i li­ten grad bru­ker i dag. Men vi vil uan­sett ikke gjø­re noen sto­re inn­grep i na­tu­ren, sier Hå­kon Saet­her, en av på­dri­ver­ne, til avi­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.