Vi­ken skal he­te Vi­ken

Dagsavisen Østfold - - Samfunn -

REGIONREFORM: I går ved­tok Stor­tin­get at sam­men­slå­in­gen av Øst­fold, Akers­hus og Bus­ke­rud til én re­gion, skal ba­ere nav­net Vi­ken. Nav­net har len­ge va­ert i bruk av fyl­ke­ne, men nå er det alt­så be­stemt.

– Det er godt å få det­te for­melt på plass. Men egent­lig har vi va­ert Vi­ken helt si­den de førs­te for­hand­lin­ge­ne på Holms­bu i sep­tem­ber 2016, da vi selv fore­slo nav­net. Vi­ken er et norsk navn som fun­ge­rer godt ale­ne og som dek­ker om­rå­de­ne geo­gra­fisk og his­to­risk, sier le­der av fel­les­nemn­da, Anet­te Sol­li.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.