Over en mil­lion migranter

Dagsavisen Østfold - - Verden -

VE­NE­ZU­E­LA: Mer enn en mil­lion men­nes­ker har mi­grert fra krise­ram­me­de Ve­ne­zu­e­la til nabo­lan­det Co­lom­bia i lø­pet av de 16 sis­te må­ne­de­ne, opp­ly­ser myn­dig­he­te­ne i Co­lom­bia. Myn­dig­he­te­ne har fast­slått at 442.462 har fått opp­holds­til­la­tel­se, mens 376.572 men­nes­ker ikke har det. To­talt blir det 819.034 ve­ne­zu­e­la­ne­re. – Til det­te tal­let må vi leg­ge på 250.000 co­lom­bia­ne­re som har re­tur­nert, he­ter det i ut­ta­lel­sen. Bo­gotá og re­gio­ne­ne ved gren­sen har fått den størs­te strøm­men av migranter. Ve­ne­zu­e­la er in­ne i en dyp so­sio­øko­no­misk kri­se. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.