MI­GRA­SJON TIL EURO­PA

Dagsavisen Østfold - - Verden - Kil­de: UNHCR

■ Så langt i år har 37.000 men­nes­ker kom­met sjø­vei­en til Euro­pa.

■ 784 per­soner er en­ten døde el­ler for­svun­net på rei­sen, iføl­ge be­reg­nin­ger.

■ 15.300 migranter har kom­met til Italia, 12.000 til Hel­las og 12.200 til Spa­nia.

■ I hele fjor kom det 172.300 migranter til Euro­pa.

■ I re­kord­året 2015 kom det hele 1.015.000 men­nes­ker, de al­ler fles­te kom sjø­vei­en fra Tyr­kia til Hel­las.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.