Nerd­rum fram i ly­set

Dagsavisen Østfold - - Kultur -

En hem­me­lig Nerd­rum­sam­ling skal nå stil­les ut og for førs­te gang vi­ses sam­let i Dram­men. Det er i alt 77 trykk som skal til pers på veg­ge­ne i Ly­che­pa­vil­jon­gen i Dram­men. Sam­le­ren, som har sør­get for å sam­le på Nerd­rum-trykk gjen­nom fle­re ti­år, he­ter Trond Ol­sen.

– Jeg vil si at sam­lin­gen er ene­stå­en­de i sitt slag i ver­den, sier le­der for Dram­men Kunst­for­ening, Harald Gautneb, til NRK.

Et av rom­me­ne er viet selv­por­trett. Trond Ol­sen for­tel­ler i in­ter­vju­et at det er fø­lel­ses­la­det å se sam­lin­gen sin med ar­bei­der fra 1962–2014.

– Det er vel­dig rart å se bil­de­ne på den­ne må­ten, jeg ser dem van­lig­vis som løse ark, sier den pen­sjo­ner­te gal­le­ris­ten vi­de­re i re­por­ta­sjen. Ut­stil­lin­gen har fått tit­te­len «Odd Nerd­rum– Kom­plett», og vi­ser en sam­ling av alt Odd Nerd­rum har pro­du­sert av gra­fikk–med unn­tak av to trykk. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.