Uav­klart med Ro­nal­do

Dagsavisen Østfold - - Sport -

SOT­SJI: Cris­tia­no Ro­nal­do kun­ne møtt Re­al Mad­rids nye tre­ner på Spa­nias tre­ner­benk i kveld, men slik blir det ikke. Men vil han i det hele tatt møte Ju­len Lo­pe­te­gui som fikk job­ben etter Ziné­di­ne Zi­da­ne? Det er fort­satt uav­klart om Ro­nal­do fort­set­ter i klub­ben. Iføl­ge den spans­ke avi­sen Mar­ca skal han ha av­slått lønns­til­bu­det han fikk for tre da­ger si­den. Og etter tri­um­fen i mes­ter­liga­en ga han kla­re hint om at tida i Re­al Mad­rid var over. Men nå er han i VM for å pres­te­re med Por­tu­gal to år etter at lan­det hans tok Em-tit­te­len etter at han sjøl måt­te byt­tes ut i fi­na­len.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.