Et sun­ne­re kosthold

Dagsavisen Østfold - - Sport -

ANAPA: Åge Harei­de og de dans­ke lands­lags­spil­ler­ne le­ver på grønn­sa­ker, frukt og fisk un­der fot­ballVM. Slik var det ikke for bare noen år si­den. Det er kok­ken Per Thøste­sen som for fem­te gang skal sør­ge for å fyl­le spil­ler­nes ma­ger un­der et slutt­spill. Me­ny­en har end­ret seg mar­kant si­den VM i Sør-korea og Ja­pan, da han del­tok for førs­te gang. – Det er him­mel­vid for­skjell. Den gang ble det spurt etter god­te­ri og ko­kos­bol­ler, og an­nen­hver dag ble det satt fram en stor pose, sier han. – I dag er det over­ho­det ikke noe god­te­ri el­ler brus. I ste­det er det sel­le­ri, rød­be­ter og inge­fa­er­juice, til­føy­er Vm-kok­ken. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.