Ad­va­rer mot tett sam­kvem

Dagsavisen Østfold - - Sport -

MOSK­VA: Rus­sis­ke kvin­ner bør av­stå fra sek­su­ell om­gang med til­rei­sen­de Vm-fans for å unn­gå å bli alene­mød­re, ad­va­rer en rus­sisk po­li­ti­ker­pro­fil. Ta­ma­ra Pletneva, som er le­der for fa­mi­lie­ko­mi­te­en i det rus­sis­ke par­la­men­tet, kom med ut­spil­let i et in­ter­vju med ra­dio­s­ta- sjo­nen Govo­rit Mosk­va. Hun var ty­de­lig på at hun hå­per rus­sis­ke kvin­ner vil hol­de seg unna til­rei­sen­de sup­por­te­re i frykt for å bli gra­vi­de. Det at VM ar­ran­ge­res i Russ­land kan bety «at unge kvin­ner mø­ter noen og fø­der et barn … Jeg hå­per det ikke, sa Pletneva. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.