Kjen­te fjes

• Man­ge med norsk bak­grunn i VM

Dagsavisen Østfold - - Sport - SJUR NATVIG

FOT­BALL-VM: Bare én av de 736 spil­ler­ne i fot­ball-vm hø­rer hjem­me i en norsk klubb, men man­ge har hen­ryk­ket nors­ke til­skue­re på sin vei mot slutt­spil­let i Russ­land.

■ Vå­ler­en­ga-spil­ler Samúel Kári Fridjóns­son er den enes­te spil­le­ren i fot­ball-vm som har norsk klub­badres­se, men det skor­ter ikke på spil­le­re som tid­li­ge­re har va­ert med å set­te far­ge på norsk se­rie­fot­ball.

22-åri­ge Frid­jons­son fikk drakt num­mer 3 i Is­lands førs­te Vm-tropp noen­sin­ne. Selv om tre nor­dis­ke na­sjo­ner er med i slutt­spil­let, ble han den enes­te ut­tat­te som spil­ler sin klubb­fot­ball i Nor­ge. Det var bare så vidt. Ro­sen­borg­duo­en Nicklas Bendt­ner og Mike Jen­sen var blant de fire sis­te som ble vra­ket da Dan­marks en­de­li­ge tropp ble tatt ut.

Bendt­ner vil­le va­ert selv­skre­ven om det ikke var for ska­den han på­dro seg i se­rie­kamp en uke ut­ta­ket.

Ka­ra Mbodji var en ynd­ling i Tromsø-drakt fra 2010 til 2012. De tre sis­te se­son­ge­ne har han spilt for den bel­gis­ke stor­klub­ben An­der­lecht, og han har drakt num­mer 4 i Sene­gals Vm-tropp.

Blant lands­lags­ka­me­ra­te­ne er Ma­me Bi­ram Diouf, som øste inn mål for Mol­de i to og en halv se­song fra 2007 til 2009. Han im­po­ner­te i den grad at han ble kjøpt av Man­ches­ter Uni­ted, men slo ikke gjen­nom der. De sis­te se­son­ge­ne har han spilt for Sto­ke.

I Ni­ge­rias Vm-tropp er John Obi Mi­kel lag­kap­tein med trøye num­mer 10, mens Odion Ig­ha­lo er num­mer 9. Beg­ge spil­te elite­se­rie­kam­per for Lyn før de ble pro­fi­ler i Pre­mi­er League. Nå på tam­pen av kar­rie­ren (Mi­kel er 31, Ig­ha­lo 28) tje­ner før det en­de­li­ge beg­ge sto­re pen­ger i ki­ne­sisk fot­ball.

Fle­re i Cos­ta Ri­ca

Cos­ta Ri­ca går til VM med fle­re tid­li­ge­re pro­fi­ler fra norsk topp­se­rie. Cris­ti­an Bo­laños her­jet for Start fra 2008 til 2010 inn­til han ble kjøpt av FC Kø­ben­havn, der han i fle­re år var en vik­tig spil­ler.

Cel­so Bor­ges var en av Fred­rik­stads stjer­ner sist klub­ben var etab­lert i elite­se­ri­en. Han ble solgt til AIK før 2012-se­son­gen, og FFK ryk­ket ned.

Også Cris­ti­an Gam­boa er med i Cos­ta Ri­cas tropp. Han spil­te sam­men med Bor­ges i Fred­rik­stad fram til 2011, og spil­te se­ne­re for Ro­sen­borg fra 2012 til 2014.

Nå spil­ler han sam­men med den nors­ke lands­lags­spil­le­ren Kris­tof­fer Ajer i Cel­tic.

«Nors­ke» is­len­din­ger

Is­lands lag er fullt av spil­le­re med en klubb­for­tid i Nor­ge. Keeper Han­nes Thór Hall­dórs­son spil­te for Bodø/glimt da han hjalp Is­land til kvart­fi­na­le i EM for to år si­den, men er nå i dans­ke Ran­ders.

Bir­kir Már Sa­evars­son spil­te i man­ge år for Brann, Sverrir In­gi In­ga­son, Bir­kir Bjar­na­son og Jón Da­di Böd­vars­son har en for­tid i Vi­king, Björn Berg­mann Si­gur­dar­son har va­ert i Lille­strøm og Mol­de, mens Emil Hall­freds­son så vidt har va­ert inn­om Lyn.

Harei­de ale­ne

Blant alle spil­ler­ne som har va­ert inn­om nors­ke klub­ber i sin kar­rie­re skal det selv­sagt ikke glem­mes at det er en vaske­ekte nord­mann med i fot­ball-vm. Åge Harei­de er den førs­te nord­mann som le­der en an­nen na­sjon i fot­bal­lens al­ler størs­te tur­ne­ring.

Sunn­mø­rin­gen spil­te 50 lands­kam­per for Nor­ge (1976 til 1986) og var lands­lags­sjef for Nor­ge i 58 kam­per (2004 til 2008), men sitt førs­te slutt­spill opp­le­ver han som Dan­marks lands­lags­sjef.

Dans­ke­ne spil­ler sin førs­te kamp på lør­dag klok­ka seks. Da ven­ter Peru.

Eng­land er for øv­rig enes­te slutt­spill­na­sjon med bare hjem­li­ge spil­le­re i trop­pen, mens Sene­gal og Sve­ri­ge er de enes­te uten en enes­te hjem­lig spil­ler.

(NTB)

SPILT I NOR­GE: Fle­re av spil­ler­ne un­der fot­ball-vm i Russ­land har en for­tid fra norsk klubb­fot­ball. Som for ek­sem­pel Cos­ta Ri­cas Cel­so Bor­ges, som var en del av FFK fra 2009 til 2012. FOTO: JUAN CAR­LOS ULATE/REU­TERS/NTB SCANPIX

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.