Mø­tes til høs­ten

Dagsavisen Østfold - - Sport -

BOK­SING: Gennady Go­lov­kin og Saul «Ca­ne­lo» Al­va­rez, to av ver­dens bes­te bok­se­re, mø­tes til en etter­leng­tet om­kamp i Las Ve­gas 15. sep­tem­ber, opp­ly­ser ar­ran­gø­ren. Det førs­te mø­tet mel­lom de to gi­gan­te­ne i sep­tem­ber 2017 end­te med uav­gjort. I mai i år var det du­ket for om­kamp, men Al­va­rez måt­te trek­ke seg etter å ha tes­tet po­si­tivt på det for­bud­te stof­fet clen­bu­te­rol. Selv har mex­i­ca­ne­ren for­klart at de po­si­ti­ve do­ping­tes­te­ne skyld­tes noe dårlig kjøtt han had­de spist. Den seks må­ne­der lan­ge ute­sten­gel­sen er fer­dig­so­net 17. au­gust. Go­lov­kin er ube­sei­ret på sine 39 kam­per. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.