Hil­de blir hopp­tre­ner

Dagsavisen Østfold - - Sport -

KOM­BI­NERT: Tom Hil­de la opp i vår­es, men får nå an­sva­ret for å føl­ge opp hop­pin­gen til kom­bi­nert­gut­ta, mel­der Nett­avi­sen. 30-årin­gen får ho­ved­sa­ke­lig an­sva­ret for hop­per­ne som holder til i Oslo og om­egn. – Jeg får gans­ke mye an­svar for den dag­li­ge opp­føl­gin­gen av ut­øver­ne i Oslo. Jeg skal også ha litt an­svar for ut­styr. Jeg har kon­takt med Olym­pia­top­pen an­gå­en­de ut­styr og ut­vik­ling, sier Hil­de til avi­sen. Han skal va­ere til­tenkt en rol­le lik den Mag­nus Br­evig har på hopp­lands­la­get, som har satt sterkt fo­kus på forsk­ning og vi­ten­skap. Hil­de skal for øv­rig va­ere med i «Mes­ter­nes mes­ter».

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.