Vant på 10,03

Dagsavisen Østfold - - Sport -

Ame­ri­kans­ke Jus­tin Gat­lin vant 100-me­te­ren akku­rat som han vil­le un­der et in­ter­na­sjo­nalt fri­idretts­stev­ne i tsjek­kis­ke Os­tra­va ons­dag. Ti­den ble 10,03. Gat­lin var et ti­dels se­kund foran sør­afri­ka­ne­ren Aka­ni Sim­bi­ne, mens lands­man­nen Michael Rod­gers var yt­ter­li­ge­re to hundre­de­ler bak. 200m ble vun­net av Aa­ron Brown med 20,05. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.