Ar­se­nal mot City

• Pre­mi­er League-opp­set­tet klart

Dagsavisen Østfold - - Sport - STEI­NAR BJERKMANN

NY SE­SONG: Nå kan man­ge plan­leg­ge høs­ten. I går ble Pre­mi­er League­pro­gram­met of­fent­lig­gjort.

■ Ar­se­nal får en bru­tal start på Pre­mi­er League-se­son­gen. «Gunners» åp­ner hjem­me mot Man­ches­ter City. I 2. run­de tar Ar­se­nal tu­ren til Chelsea.

En myk start

Opp­set­tet for Pre­mi­er League 2018/19 ble of­fent­lig­gjort tors­dag. Både Li­ver­pool og Man­ches­ter Uni­ted får en nok­så over­kom­me­lig start på se­son­gen.

Li­ver­pool mø­ter West Ham (h), Crys­tal (b), Brighton (h) og Leices­ter (b) i de fire førs­te kam­pe­ne. An­field-la­get spil­ler bor­te mot Tot­ten­ham i 5. run­de.

Hel­norsk åp­ning

Man­ches­ter Uni­teds inn­led­ning be­står av Leices­ter (h), Brighton (b), Tot­ten­ham (h), Burn­ley (b) og Wat­ford (b).

Det blir hel­norsk liga­åp­ning når Ful­ham (Ste­fan Jo­han­sen) mø­ter Crys­tal Palace (Alexander Sør­loth). Jos­hua Kings Bourne­mouth tar imot ny­opp­ryk­ke­de Car­diff.

Opp­set­tet er fore­lø­pig og vil bli jus­tert når Tv-sel­ska­pe­ne har pluk­ket sine kam­per.

Tv-ret­tig­he­te­ne

TV 3-ei­er­ne fort­set­ter handle­fes­ten, men hvem som sik­rer seg Pre­mi­er League på nors­ke Tv­skjer­mer fra 2019/20-se­son­gen er ikke av­gjort.

Nent-grup­pen har kjøpt Pre­mi­er League-ret­tig­he­te­ne i Sve­ri­ge, Dan­mark og Fin­land for pe­rio­den 2019/20 – 2021/22.

Mtg-ka­na­le­ne har hatt Pl­ret­tig­he­te­ne i Sve­ri­ge og Dan­mark si­den 2010, mens de også sik­ret seg det fins­ke Tv-mar­ke­det i 2016.

Her hjem­me er det TV 2 som for­val­ter de po­pu­la­ere Pre­mi­er

FEI­RET: Man­ches­ter City-spil­ler­ne fei­ret se­rie­mes­ter­ska­pet 6. mai. Nå skal de for­sva­re den. FOTO: RUI VIEIRA/AP/NTB SCANPIX

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.