OPP­SET­TET PRE­MI­ER LEAGUE

Dagsavisen Østfold - - Sport -

■ 1. run­de lør­dag 11. 8:

■ Ar­se­nal – Man­ches­ter City, Bourne­mouth – Car­diff, Ful­ham – Crys­tal Palace, Hud­der­s­field – Chelsea, Li­ver­pool – West Ham, Man­ches­ter Uni­ted – Leices­ter, New­cast­le – Tot­ten­ham, Sout­hamp­ton – Burn­ley, Wat­ford – Brighton, Wolver­hamp­ton – Ever­ton. League-ret­tig­he­te­ne.

Det er ikke ven­tet noen snar­lig av­kla­ring på de nors­ke Pre­mi­er League-ret­tig­he­te­ne.

Der­med er det fort­satt helt uvisst om TV 2 be­hol­der ret­ten ■ Sis­te run­de søn­dag 12.5: ■ Brighton - Man­ches­ter City, Burn­ley - Ar­se­nal, Crys­tal Palace Bourne­mouth, Ful­ham New­cast­le, Leices­ter Chelsea, Li­ver­pool Wol­ves,

Man­ches­ter U - Car­diff, Sout­hamp­ton - Hud­der­sf., Tot­ten­ham - Ever­ton, Wat­ford - West Ham. til å vise Pre­mi­er League, en stor­sat­sing fra ka­na­len.

En­gelsk fot­ball har blitt sendt på nors­ke skjer­mer si­den NRK inn­før­te «Tippe­kam­pen» i 1969. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.