FØDSELSDAGER

Dagsavisen Østfold - - Folk -

Tid­li­ge­re ord­fø­rer Er­lend Ri­an fyl­ler 77 år i dag, tidl. stats­mi­nis­ter Poul Ny­rup Ras­mus­sen 75 år, for­ret­nings­mann og ei­en­doms­ut­vik­ler Art­hur

Buchardt 70 år, po­li­ti­ker (Rødt) Er­ling Fol­kvord og skue­spil­ler Si­mon Cal­low 69 år, sexo­log og sam­livs­råd­gi­ver

Gro Isach­sen og tidl. bry­ter

Klaus My­sen beg­ge 65 år, skue­spil­ler Jim Be­lushi 64 år, ar­tist og kom­po­nist Tor End­re­sen 59 år, skue­spil­ler

He­len Hunt 55 år, fot­ball­tre­ner

Michael Laud­rup 54 år, tidl. fot­ball­keeper Oli­ver Kahn 49 år, tidl. fot­ball­spil­ler To­re André Flo 45 år, gi­ta­rist og låt­skri­ver Øystein Gre­ni 44 år, og ko­mi­ker og pro­gram­le­der

Siri Kristiansen 40 år. (NTB)

Art­hur Buchardt, for­ret­nings­mann. FOTO: NTB SCANPIX

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.