An­grep tre­åring

Dagsavisen Østfold - - Samfunn -

OSLO: En kvin­ne i 30-åre­ne er på­gre­pet og sik­tet for kroppskren­kel­se etter å ha slått og spar­ket en tre­åring på åpen gate i Oslo i går etter­mid­dag. Det var fle­re vit­ner til hen­del­sen, som skjed­de midt i Bru­ga­ta i sen­trum av ho­ved­sta­den. – Tro­lig er det be­ru­sel­se in­ne i bil­det, sier ope­ra­sjons­le­der Ma­ri­an­ne Hei­denstrøm i Oslo po­liti­dis­trikt. Bar­net ble sjek­ket av am­bu­lan­se, og er til­syne­la­ten­de ikke al­vor­lig skadd, iføl­ge po­li­ti­et.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.