Skal snak­ke om ver­dig­het

Dagsavisen Østfold - - Samfunn -

KONFERANSE: FFKtre­ner Per-mathias Høg­mo kom­mer 24. ok­to­ber til Lit­te­ra­tur­hu­set Fred­rik­stad for å snak­ke om ver­dig­het. Her del­tar også gate­lags­spil­ler og tid­li­ge­re rus­mis­bru­ker og kri­mi­nell Re­né Kristiansen, ho­mo­fi­le Ka­ren Ma­rie U. Gran­dahl, So­ma­lia-fød­te og in­te­gre­rings­en­ga­sjer­te Mo­ha­med War­sa­me, helse­søs­ter Ti­na Ro­sen­vin­ge og me­nig­hets­pe­da­gog Madeléne Leid­land i Den nors­ke kir­ke. Kon­fe­ran­sen er en del av årets Egil Hov­land-fes­ti­val, som har ver­dig­het som tema.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.