Til­står drap på jour­na­list

Dagsavisen Østfold - - Verden -

BULGARIA: Man­nen som er på­gre­pet og sik­tet for dra­pet på den bul­gars­ke jour­na­lis­ten Vik­to­ria Ma­ri­no­va (30), har til­stått dra­pet, opp­ly­ser tysk på­tale­myn­dig­het. 21-årin­gen, som er bul­garsk stats­bor­ger, ble på­gre­pet i Tysk­land tirs­dag og sik­tet for vold­tekt og over­lagt drap. Han har til­stått dra­pet, men nek­ter for å ha vold­tatt Ma­ri­no­va, opp­ly­ser tysk på­tale­myn­dig­het. Vik­to­ria Ma­ri­no­va var en kjent jour­na­list og le­det et Tv-pro­gram som i for­ri­ge uke la fram opp­lys­nin­ger om mu­lig mis­bruk av Eu­mid­ler, men det er ikke mis­tan­ke om en sam­men­heng mel­lom dra­pet og det­te.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.