6 2758401 Fèl­si­na Fon­tallo­ro 2011 (Tos­ca­na, Ita­lia) kr 419,90 (BA)

Dagsavisen Østfold - - Vin -

Gans­ke så dyp rød­lil­la far­ge. Luk­ter av mørk og kjø­lig kirse­baer­frukt sam­men med lakris, nåle­tre og mi­ne­ra­ler. Me­get bra fyl­de. Sma­ker av mørk og syr­lig­søt kirse­ba­er­mo­rell­frukt med fint in­te­grert fat. En god dose tan­ni­ner og me­get bra syre.

93

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.