Ny norsk stor­mes­ter

Det nors­ke herre­la­get kom på en 29. plass i Sjakk-ol i Ge­or­gia. Det al­ler størs­te lys­punk­tet var Ben­ja­min Ar­vo­la Not­ke­vich sitt stor­mes­ter­napp.

Dagsavisen Østfold - - Sjakk & Hjernetrim -

Noen få run­der før slutt snus­te det nors­ke la­get på en topplas­se­ring un­der OL. Etter åtte match­er be­fant nord­men­ne­ne seg på en tiende­plass, og med en god av­slut­ning vil­le det bli et sen­sa­sjo­nelt godt re­sul­tat. På de tre sis­te run­de­ne tap­te imid­ler­tid la­get to av match­e­ne og falt ned­over på lis­ten. Alle de nors­ke spil­ler­ne kan li­ke­vel si seg godt for­nøyd med egen inn­sats da samt­li­ge gikk opp i ra­ting.

Ben­ja­min Ar­vo­la Not­ke­vich treng­te å vin­ne beg­ge de sis­te par­ti­ene for å ta stor­mes­ter­napp. Med sterkt mot­stand er det­te mildt sagt en vans­ke­lig opp­ga­ve, men med kni­ven på stru­pen pres­ter­te Not­ke­vich da det gjaldt som mest. Med to sei­re sik­ret han seg sitt tred­je og av­gjø­ren­de stor­mes­ter­napp, i til­legg til at han pas­ser­te 2.500 i ra­ting. Det­te be­tyr at Nor­ge har fått sin 16. stor­mes­ter.

Etter en nerve­pir­ren­de sis­te­run­de var det til slutt Ki­na som tok gul­let. En av grun­ne­ne til at de gjør det så sterkt, er at an­ker­man­nen Ding Li­ren har spilt van­vit­ti­ge 88 par­ti­er på rad uten tap, og det mot man­ge av de bes­te spil­ler­ne i ver­den. Det­te be­tyr at han klat­rer på ver­dens­ran­kin­gen, og han er nå på en fjerde­plass, like bak Carl­sen, Carua­na og Mame­dy­arov. Bak Ki­na fulg­te USA og Russ­land.

Vi skal ta en titt den vik­ti­ge sis­te­run­den til Ben­ja­min. I føl­gen­de stil­ling vip­pet han for al­vor for­de­len over i sin fa­vør.

Like ut av åp­nin­gen gikk Ben­ja­min Ar­vo­la ut av trekk­gjen­ta­kel­se for å unn­gå re­mis. På jakt etter stor­mes­ter- tit­te­len er det kun sei­er som gjel­der. 26...g5! Nor­malt gjør man ikke slike trekk foran sin egen kon­ge. Her er det imid­ler­tid rik­tig å bry­te re­ge­len, for hvits dron­ning er i ferd med å bli fan­get. Trus­se­len er 27…Lg4. I fort­set­tel­sen kjem­per hvit en de­spe­rat kamp for å hol­de dron­nin­gen i live. 27.f3 Kh7 28.Tf1 Ta4 29.Ld4 c5 30.g4 Lg6 31.Dh3 cxd4 Hvits dron­ning unn­lapp, men ikke uten å gi slipp på en lø­per. Res­ten var en­kelt for Ar­vo­la Not­ke­vich. 32.Txd4 De3+ 33.Tf2 Txa2 34.Df1 Tb8 35.Td1 Tbb2 36.Te1 Ld3 0–1

TORBJØRN R. HANSEN

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.