Se­rie om Wall

Dagsavisen Østfold - - Kultur -

Etter­forsk­nin­gen i Kim Wall-sa­ken skal dra­ma­ti­se­res for TV. To­bias Lind­holm («Bor­gen», «Jak­ten») skal sam­ar­bei­de med Walls for­eld­re, samt vise­po­liti­in­spek­tør Jens Møller Jen­sen, mel­der Hol­ly­wood Re­por­ter. Det blir en sam­pro­duk­sjon med TV4 og C Mo­re, og også TV 2 i Nor­ge skal va­ere ino­volvert. Det er en helt be­visst av­gjø­rel­se å ikke la gjer­nings­man­nen fi­gu­re­re i se­ri­en – på noe tids­punkt», sier Lin­dolm.

(NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.