Tror på Jo­haug-do­mi­nans

Dagsavisen Østfold - - Sport -

LANG­RENN: Den svens­ke ski­le­gen­den Tho­mas Wass­berg tror The­re­se Jo­haug står først i køen når tro­nen i in­ter­na­sjo­nalt kvinne­lang­renn nå står le­dig. Ma­rit Bjør­gen har hatt po­si­sjo­nen som dron­ning i åre­vis, men ga seg etter for­ri­ge se­song. Foran den kom­men­de Vm-se­son­gen pe­ker man­ge på The­re­se Jo­haug, som gjør come­back etter sin do­pin­gute­sten­gel­se, som den he­tes­te kan­di­da­ten til å bli den nye lede­stjer­nen. Tho­mas Wass­berg er blant dem. På spørs­mål fra NTB om hvem som sei­ler opp som det frems­te dron­ning­em­net, sva­rer han: – Det er jo The­re­se, det. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.