Som­mer på fy­ret

Dagsavisen Fremtiden - - Samfunn -

Fil­tvet fyr i Hurum hol­der åpent for den som måt­te øns­ke å kom­me på be­søk i dag. Fy­ret er åpent hele som­mer­en fra klok­ken 13 til 17 fram til 13. au­gust. Det er mu­lig­het for å be­sø­ke tår­net hvor fyr­lyk­ten be­fin­ner seg, og i kjel­le­ren er det et fyrhis­to­risk mu­se­um. Det er også kaf­fe- og vaf­fel­salg på fy­ret.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.