FAKTA OM KIR­KENS NØD­HJELP I IRAK

Dagsavisen Fremtiden - - Samfunn -

■ Kir­kens Nød­hjelp dri­ver hu­ma­ni­ta­ert ar­beid i Nor­di­rak, og ar­bei­det har ho­ved­sa­ke­lig fo­kus på vann, sa­ni­ta­er­for­hold og hy­gie­ne i flykt­ning­lei­rer i om­rå­det.

■ Ar­bei­det in­klu­de­rer ut­de­ling av nød­hjelps­pak­ker med blant an­net såpe, tann­krem, tann­børs­ter, vaske­mid­del og blei­er.

■ Hy­giene­opp­la­e­ring med sa­er­lig fo­kus på sår­ba­re grup­per som barn, gra­vi­de og eld­re.

■ Byg­ging av la­tri­ner og dusj­fa­si­li­te­ter.

■ Distri­bu­sjon av søp­pel­kas­ser og re­gel­mes­sig søp­pel­tøm­ming.

■ Distri­bu­sjon av vann og in­stal­la­sjon av tappe­kra­ner.

■ Ut­de­ling av jer­ry­kan­ner for vann­hen­ting og trygg opp­be­va­ring av vann.

Kil­de: Kir­kens Nød­hjelp

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.