Svin og nors­ke ver­di­er

Dagsavisen Fremtiden - - Kommentar -

«EU ad­va­rer mot rått svine­kjøtt: Kan gi le­ver­syk­dom», ly­der en tit­tel i Nett­avi­sen.

Vi kom­pen­se­rer bort­fal­let av norsk ver­di med å drik­ke i drik­ker plen­ty al­ko­hol i som­mer og vise an­sik­tet på sel­fies.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.