L Stor­tin­get

Dagsavisen Fremtiden - - Samfunn -

Erik Lun­de stil­ler til valg for KRF.

FOTO: MIMSY MØLLER

har bak­grunn fra Fram­ti­den i våre hen­der og Na­tur­vern­for­bun­det, mens Ras­mus Hans­son var en mar­kant om stor­tings­plass for MDG.

FOTO: AR­NE OVE BERGO

NA­TUR­VERN­FOR­BUN­DET: Lars Halt­brek­ken (t. v.) var Na­tur­vern­for­bun­dets ube­strid­te le­der. Ar­ne Na­evra er kjent som na­tur­fo­to­graf. Nå er beg­ge Sv-po­li­ti­ke­re.

ZERO:

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.